Üyelik Sözleşmesi

MOBİL UYGULAMA KULLANIM SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-TARAFLAR 

İşbu sözleşme, Büyükdere cad. Stad Han. No:85 Kat:2 34387 Mecidiyeköy/Istanbul adresinde mukim Anne Çocuk Eğitim Vakfı (“AÇEV”) ile İlk 6 Yıl mobil uygulamasından sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kullanıcı arasında imzalanmıştır.

MADDE 2-TANIMLAR 

Sözleşmede kullanılan bazı kavramlar aşağıda tanımlanmıştır:

2.1 Uygulama: İlk 6 Yıl mobil uygulamasını ifade etmektedir.

2.2 Kullanıcı/Üye:  Sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde hizmetlerden yararlanan kişileri ifade eder.

2.3 Hizmetler: İlk 6 Yıl uygulaması aracılığıyla çocukların gelişimi kapsamında sunulan eğitim, bilgilendirme gibi hizmetleri ifade eder.

2.5 İçerik: Uygulama içerisinde verilen hizmet kapsamında üretilen her türlü bilgiyi ifade eder.

2.4 Kişisel Veriler: Ad, Soyad, Doğum Tarihi, E-posta gibi gerçek kişiye ait  kişisel veriyi ve tedavi, boy, kilo, ilaç bilgisi gibi özel nitelikli her türlü kişisel veriyi ifade eder.

MADDE 3- KONU VE KAPSAM

İşbu sözleşmenin konusu, İlk 6 Yıl uygulaması kapsamında hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların işbu sözleşme çerçevesinde karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 4- ÜYELİK

İlk 6 Yıl uygulamasının yetişkinlerin kullanımına yönelik sunduğu hizmetlerden yararlanmak isteyen kişilerin, uygulama üyelik sayfasındaki bilgileri doldurmasıyla üyelik gerçekleştirilir.

MADDE 5-KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

5.1 Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan düzenlemelere aykırı olarak hareket etmeyeceğini, suç teşkil edebilecek, yasal takip gerektirebilecek, üçüncü kişilerin telif ve sair haklarını ihlal edebilecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğurabilen ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, hakaret ve/veya küfür içeren, herhangi bir din, mezhep, ırk, millet, etnik grup, cinsiyet, cinsel yönelimi aşağılayıcı veya küçük düşürücü, pornografik, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri nitelikte herhangi bir içeriği Uygulama’da kullanmayacağını ve bu tür İçerik’lerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran İçerik’i sağlayan Kullanıcı’ya ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.2 Kullanıcı, kullanıcı adı ve parolasını münhasıran kendisi kullanır ve üçüncü kişilerle kullanıcı adı ve parolasını paylaşamaz.

5.1.3 Kullanıcı, Uygulama’ya sunduğu içeriklerden ve bu içeriklerin doğruluğundan kendisi sorumludur.

5.1.4 Kullanıcı, AÇEV’in veya bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki uygulama dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.5 Kullanıcı, AÇEV tarafından oluşturulan içeriklerin genel bilgilendirme amaçlı olduğunu ve herhangi bir tıbbi tanı, tedavi veya tavsiye amaçlı olmadığını, herhangi bir tıbbi durumda veya tedaviye başlamadan önce her zaman doktor veya yetkili sağlık uzmanına danışması gerektiğini kabul eder.

5.2 AÇEV’in Hak ve Yükümlülükleri:

5.2.1 AÇEVKullanıcının işbu sözleşmeye ve hukuka aykırı hareket etmesi durumda, sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

5.2.2 AÇEV’in, Kullanıcılar tarafından Uygulama’ya koyulan İçerik’i kontrol etme, düzeltme veya kaldırma yükümlülüğü yoktur

5.2.3 AÇEV, Uygulamada mevcut her tür hizmet, ürün, uygulamayı kullanma koşulları ile Uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar.

5.2.4 Uygulama’da yer alan İçerik, AÇEV’in ve Kullanıcılar’ın tıbbi, hukuki, danışmanlık veya diğer bir profesyonel hizmet veya tavsiye niteliğinde değildir. İçerikler, genel bir bilgilendirme amacıyla sağlanmaktadır. İçerikler, tıbbi veya sağlığa ilişkin bir tavsiye veya kişisel bir probleme ilişkin tıbbi bir tanı veya tedavi amacıyla kullanılmak üzere sağlanmamaktadır.

5.2.5 AÇEV, Uygulama’ya kendisi veya Kullanıcılar tarafından sağlanan herhangi bir İçerik’in doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmez ve bundan sorumlu değildir. Kullanıcılar veya blog yazarları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler tarafından açıklanan görüş, tavsiye, beyan veya bilgiler, AÇEV’e değil, ilgili Kullanıcı(lar) veya üçüncü kişiye aittir. AÇEV, Uygulama’da yer alan görüş, tavsiye veya beyanların doğruluğu veya güvenirliğini teyit etmemektedir ve bunlardan sorumlu değildir.

5.2.6 Uygulama’da bulunan veya Uygulama aracılığıyla ulaşılabilen reklam verenlerle veya üçüncü kişilerle ilişki, Kullanıcı ve bu söz konusu üçüncü kişiler arasındadır. Bu kapsamda, reklamı yapılan veya Uygulama’da bahsi geçen mal ya da hizmetlerden ve söz konusu ilişki ile ilgili şart, koşul, garanti ve beyanlardan AÇEV hiçbir şekilde sorumlu değildir. Uygulama içinde yer alan linkler sadece Kullanıcılar’a kolaylık sağlamak içindir ve AÇEV’in bu üçüncü kişilere ait web sitelerinde yer alan içerik, öğe veya hizmetlere ilişkin bir uygunluk verdiği anlamında gelmemektedir.

5.2.7.AÇEV, söz konusu üçüncü kişilere ilişkin herhangi bir içerik veya gizlilik uygulamasına veya bu üçüncü kişilerden sağlanabilen herhangi bir ürün veya hizmete ilişkin bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır.

MADDE 6- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

6.1 AÇEV, işbu sözleşme kapsamında elektronik ortamda Kullanıcı’nın vermiş olduğu kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, Aydınlatma Metni’ne ve ilgili mevzuata uygun olarak hizmetlerini sunabilmek amacıyla işleyecektir.

6.2 Kullanıcı, mobil uygulama aracılığıyla ileteceği kişisel verileri hukuka uygun olarak aktaracağını kabul eder.

MADDE 7- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 8- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

8.1 Bu Uygulama’nın tüm hakları AÇEV’e aittir. Uygulama’da yer alan İçerik, Uygulama’nın yazılımı, görünümü, dizaynı, Uygulama’da görünen ticari markalar, hizmet markaları ve ticari unvanlar ile Uygulama’nın internet sitesi URL’lerine ilişkin tüm hak ve menfaatler, AÇEV’e veya onun lisans verenlerine aittir.

8.2 Uygulama aracılığıyla sağlanan herhangi bir İçerik’i, AÇEV’in ön yazılı izni olmaksızın başka bir şekilde veya başka bir amaç için kullanılamaz; bu İçerik’ten türev eserler yaratılmaz ve eserler umuma iletilemez. İşbu Kullanım Koşulları’nda açıkça tanınmamış tüm haklar AÇEV’e aittir.

8.3 İşbu Uygulama’da kullanılan tescilli olsun veya olmasın tüm ticari markalar, hizmet markaları, logolar ve tasarımlar AÇEV veya diğer üçüncü kişilere aittir. AÇEV veya iştiraklari tarafından sahip olunan herhangi bir ticari marka, hizmet markası, logo veya tasarımı, AÇEV’in ön yazılı izni olmaksızın kullanamaz veya teşhir edilemez.

MADDE 9- SÖZLEŞMENİN FESHİ 

Uygulama kullanıcılarının işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda AÇEV Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecektir.

MADDE 10- YÜRÜRLÜLÜK 

İşbu 10 (on) maddeden oluşan Sözleşme kullanıcının üyelik sözleşmesini kabul etmesiyle yürürlüğe girer.