Yasal Metinler

MOBİL UYGULAMA KULLANIM SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-TARAFLAR 
İşbu sözleşme, Büyükdere cad. Stad Han. No:85 Kat:2 34387 Mecidiyeköy/Istanbul adresinde mukim Anne Çocuk Eğitim Vakfı (“AÇEV”) ile İlk 6 Yıl mobil uygulamasından sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kullanıcı arasında imzalanmıştır.

MADDE 2-TANIMLAR 
Sözleşmede kullanılan bazı kavramlar aşağıda tanımlanmıştır:

2.1 Uygulama: İlk 6 Yıl mobil uygulamasını ifade etmektedir.

2.2 Kullanıcı/Üye:  Sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde hizmetlerden yararlanan kişileri ifade eder.

2.3 Hizmetler: İlk 6 Yıl uygulaması aracılığıyla çocukların gelişimi kapsamında sunulan eğitim, bilgilendirme gibi hizmetleri ifade eder.

2.5 İçerik: Uygulama içerisinde verilen hizmet kapsamında üretilen her türlü bilgiyi ifade eder.

2.4 Kişisel Veriler: Ad, Soyad, Doğum Tarihi, E-posta gibi gerçek kişiye ait  kişisel veriyi ve tedavi, boy, kilo, ilaç bilgisi gibi özel nitelikli her türlü kişisel veriyi ifade eder.

MADDE 3- KONU VE KAPSAM

İşbu sözleşmenin konusu, İlk 6 Yıl uygulaması kapsamında hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların işbu sözleşme çerçevesinde karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 4- ÜYELİK

İlk 6 Yıl uygulamasının yetişkinlerin kullanımına yönelik sunduğu hizmetlerden yararlanmak isteyen kişilerin, uygulama üyelik sayfasındaki bilgileri doldurmasıyla üyelik gerçekleştirilir.

MADDE 5-KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

5.1 Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan düzenlemelere aykırı olarak hareket etmeyeceğini, suç teşkil edebilecek, yasal takip gerektirebilecek, üçüncü kişilerin telif ve sair haklarını ihlal edebilecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğurabilen ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, hakaret ve/veya küfür içeren, herhangi bir din, mezhep, ırk, millet, etnik grup, cinsiyet, cinsel yönelimi aşağılayıcı veya küçük düşürücü, pornografik, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri nitelikte herhangi bir içeriği Uygulama’da kullanmayacağını ve bu tür İçerik’lerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran İçerik’i sağlayan Kullanıcı’ya ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.2 Kullanıcı, kullanıcı adı ve parolasını münhasıran kendisi kullanır ve üçüncü kişilerle kullanıcı adı ve parolasını paylaşamaz.

5.1.3 Kullanıcı, Uygulama’ya sunduğu içeriklerden ve bu içeriklerin doğruluğundan kendisi sorumludur.

5.1.4 Kullanıcı, AÇEV’in veya bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki uygulama dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.5 Kullanıcı, AÇEV tarafından oluşturulan içeriklerin genel bilgilendirme amaçlı olduğunu ve herhangi bir tıbbi tanı, tedavi veya tavsiye amaçlı olmadığını, herhangi bir tıbbi durumda veya tedaviye başlamadan önce her zaman doktor veya yetkili sağlık uzmanına danışması gerektiğini kabul eder.

5.2 AÇEV’in Hak ve Yükümlülükleri:

5.2.1 AÇEVKullanıcının işbu sözleşmeye ve hukuka aykırı hareket etmesi durumda, sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

5.2.2 AÇEV’in, Kullanıcılar tarafından Uygulama’ya koyulan İçerik’i kontrol etme, düzeltme veya kaldırma yükümlülüğü yoktur

5.2.3 AÇEV, Uygulamada mevcut her tür hizmet, ürün, uygulamayı kullanma koşulları ile Uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar.

5.2.4 Uygulama’da yer alan İçerik, AÇEV’in ve Kullanıcılar’ın tıbbi, hukuki, danışmanlık veya diğer bir profesyonel hizmet veya tavsiye niteliğinde değildir. İçerikler, genel bir bilgilendirme amacıyla sağlanmaktadır. İçerikler, tıbbi veya sağlığa ilişkin bir tavsiye veya kişisel bir probleme ilişkin tıbbi bir tanı veya tedavi amacıyla kullanılmak üzere sağlanmamaktadır.

5.2.5 AÇEV, Uygulama’ya kendisi veya Kullanıcılar tarafından sağlanan herhangi bir İçerik’in doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmez ve bundan sorumlu değildir. Kullanıcılar veya blog yazarları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler tarafından açıklanan görüş, tavsiye, beyan veya bilgiler, AÇEV’e değil, ilgili Kullanıcı(lar) veya üçüncü kişiye aittir. AÇEV, Uygulama’da yer alan görüş, tavsiye veya beyanların doğruluğu veya güvenirliğini teyit etmemektedir ve bunlardan sorumlu değildir.

5.2.6 Uygulama’da bulunan veya Uygulama aracılığıyla ulaşılabilen reklam verenlerle veya üçüncü kişilerle ilişki, Kullanıcı ve bu söz konusu üçüncü kişiler arasındadır. Bu kapsamda, reklamı yapılan veya Uygulama’da bahsi geçen mal ya da hizmetlerden ve söz konusu ilişki ile ilgili şart, koşul, garanti ve beyanlardan AÇEV hiçbir şekilde sorumlu değildir. Uygulama içinde yer alan linkler sadece Kullanıcılar’a kolaylık sağlamak içindir ve AÇEV’in bu üçüncü kişilere ait web sitelerinde yer alan içerik, öğe veya hizmetlere ilişkin bir uygunluk verdiği anlamında gelmemektedir.

5.2.7.AÇEV, söz konusu üçüncü kişilere ilişkin herhangi bir içerik veya gizlilik uygulamasına veya bu üçüncü kişilerden sağlanabilen herhangi bir ürün veya hizmete ilişkin bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır.

MADDE 6- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

6.1 AÇEV, işbu sözleşme kapsamında elektronik ortamda Kullanıcı’nın vermiş olduğu kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, Aydınlatma Metni’ne ve ilgili mevzuata uygun olarak hizmetlerini sunabilmek amacıyla işleyecektir.

6.2 Kullanıcı, mobil uygulama aracılığıyla ileteceği kişisel verileri hukuka uygun olarak aktaracağını kabul eder.

MADDE 7- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 8- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

8.1 Bu Uygulama’nın tüm hakları AÇEV’e aittir. Uygulama’da yer alan İçerik, Uygulama’nın yazılımı, görünümü, dizaynı, Uygulama’da görünen ticari markalar, hizmet markaları ve ticari unvanlar ile Uygulama’nın internet sitesi URL’lerine ilişkin tüm hak ve menfaatler, AÇEV’e veya onun lisans verenlerine aittir.

8.2 Uygulama aracılığıyla sağlanan herhangi bir İçerik’i, AÇEV’in ön yazılı izni olmaksızın başka bir şekilde veya başka bir amaç için kullanılamaz; bu İçerik’ten türev eserler yaratılmaz ve eserler umuma iletilemez. İşbu Kullanım Koşulları’nda açıkça tanınmamış tüm haklar AÇEV’e aittir.

8.3 İşbu Uygulama’da kullanılan tescilli olsun veya olmasın tüm ticari markalar, hizmet markaları, logolar ve tasarımlar AÇEV veya diğer üçüncü kişilere aittir. AÇEV veya iştiraklari tarafından sahip olunan herhangi bir ticari marka, hizmet markası, logo veya tasarımı, AÇEV’in ön yazılı izni olmaksızın kullanamaz veya teşhir edilemez.

MADDE 9- SÖZLEŞMENİN FESHİ 

Uygulama kullanıcılarının işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda AÇEV Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecektir.

MADDE 10- YÜRÜRLÜLÜK 

İşbu 10 (on) maddeden oluşan Sözleşme kullanıcının üyelik sözleşmesini kabul etmesiyle yürürlüğe girer.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

ANNE ÇOCUK EĞİTİM VAKFI kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ANNE ÇOCUK EĞİTİM VAKFI (“VAKIF”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

VAKIF tarafından mobil aplikasyon üyeliği kapsamında, üyelere, üye yakınlarına ve üye çocuklarına ait aşağıdaki tabloda yer alan veri kategorilerine ilişkin kişisel veriler işlenmektedir.

Üye 
Kimlik Bilgileri:Ad, soyad
İletişim Bilgileri:E-posta adresi, Cep Telefonu Numarası
Demografik Bilgiler:Doğum Tarihi, Meslek, Çocuk Bilgileri
Kimlik Doğrulama Bilgileri: E-posta, parola
Konum Bilgileri: GPS bilgisi

İşlem Güvenliği

Bilgileri:

IP adresi, Sistem hataları
Çocuklara İlişkin Görsel ve İşitsel Kayıtlar:Fotoğraf
Çocuklara ilişkin Sağlık Bilgileri:Cinsiyet, Boy, Kilo, İlaç, Alerji, Beslenme ve Hastalık

Toplanan kişisel verileriniz;

– VAKIF senedinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve hizmetlerin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, denetim ve sair yükümlülüklere uymak,

– Bilgi işlem gereksinimleri, sistem altyapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,

– Şikayet yönetimi, hizmetler, etkinlikler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün, etkinlik ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,

– 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayarak bilgi yazılarının ve ürünlerin size ulaşmasını sağlamak,

– Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, denetim yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak VAKIF’ın tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,

– VAKIF’ın stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; VAKIF tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), Vakıf içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek,

– Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,

– Çocukların gelişim süreçlerinin takibinin sağlanmasına yönelik olarak uygulamanın kişiselleştirilmesi,

– İlk 6 Yıl uygulamasından faydalanabilmek için üyelik oluşturulması ve üye girişinin sağlanması,

– Ebeveynlere bilgi ve eğitim vermek, amaçlarıyla ve bu amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı ve söz konusu hizmetlerin temini amacı ile işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

–  VAKIF’ın hissedarlarına, iş ortaklarına,

– Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

– Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

– Üyelerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz;

Mobil uygulama aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak güvenli elektronik imza, mobil imza ya da VAKIF’a daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. VAKIF’ın cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 1. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

 1. d) Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak vakfımızın Büyükdere Cad. Stad Han. No:85 Kat:2 34387 Mecidiyeköy / İSTANBUL adresine verebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@acev.org e-posta adresine yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, VAKIF tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, VAKIF kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve kimlik tespitinin yapılması amacıyla istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.